top of page

Çalışma Alanları

Psikoterapi

Yetişkin - Ergen
Bireysel Danışmanlık

Çift

Çift Terapisi

 • Yeme Bozuklukları

 • Depresyon

 • Bağlanma Problemleri

 • Vajinusmus

 • Stres

 • Sınav Kaygısı

 • Sosyal Fobi

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Panik Atak

 • Kişilik Bozuklukları

 • Aldatma

 • İletişim Sorunları

 • Cinsel Soğukluk

 • Aile Krizleri

 • Boşanma

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık

 • Ebeveynlik Çatışması

 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Özgül Fobi

 • Motivasyon Eksikliği

 • Ergenlik Bunalımı

 • İnternet Bağımlılığı

 • Yas (Matem)

 • Boşanma Travması

 • Kendine Zarar Verme

 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar

 • Evlenme Korkusu

 • Unutkanlık

 • Okul Başarısızlığı

 • Öfke

 • Dikkat Dağınıklığı

 • Davranış Bozuklukları

bottom of page